Exentric AS er stolt leverandør av Atexor sine produkter i Norge.
Atexor designer og produserer EX-belysnings- og kraftdistribusjonssystemer. Atexor er kjent for pålitelighet, høy kvalitet og et engasjement for å løse kundenes utfordringer i krevende tidsplaner.

Atexor har leveranser til petrokjemisk industri, oljeraffinerier, boreskip, FPSOs og andre olje- og gassinstallasjoner.

Atexor's belysningsløsninger finnes i mange bransjer, inkludert både offentlig og offentlig sektor som brannslukking, transport og militær.

SLAM®, MICA® og SLAM FIXED® produktene er designet for sikkerhet, langsiktig pålitelighet og enkel brukbarhet.

Alle komponenter, materialer, batterier og LED er testet for levetid og ytelse. Dette er grunnen til at Atexor kan tilby noe av det beste markedet har å by på.

I tillegg til ATEX og IECEx-sertifiserte produkter, tilbyr Atexor produkter med GOST, DNV og andre relevante sertifiseringer.

Atexor har 30 års erfaring med design og utvikling av Ex-belysnings- og strømforsyningsløsninger.

Atexor spiller en aktiv rolle i internasjonale komiteer som utvikler standarder for utstyr som brukes i eksplosjonsfarlige områder.
I nært samarbeid med kunden finner Atexor den mest økonomiske løsningen, uten at det går ut over sikkerheten.

Atexor Oy er en del av det finske Teknopower Group, et familieeid selskap.